Reglementen en Spelregels

Op deze pagina vindt u de meest recente reglementen en spelregels. Publicaties gebeuren ten alle tijden vóór de eerste wedstrijd van het seizoen zodat duidelijk is wat de op dat moment geldende reglementen en regels zijn.

Indien, om welke reden dan ook, er tóch tussendoor een (her)publicatie moet plaatsvinden dan zal het bestuur van de ANZVB hier ruimschoots over communiceren.

Reglementen

Algemeen reglement

Formulieren

Overig